ส่งข้อความ
ติดต่อเรา
Paul

หมายเลขโทรศัพท์ : 18126643983

วันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม สวัสดี! เครื่องทําความสะอาดอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงปกป้องสุขภาพของครอบครัวสัตว์เลี้ยง

May 1, 2024

วันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม สวัสดี! เครื่องทําความสะอาดอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงปกป้องสุขภาพของครอบครัวสัตว์เลี้ยง

 


ด้วยการมาถึงวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม บริษัท โฟชาน ซูมาชิ เฮลท์ เทคโนโลยี จํากัด ส่งพรวันหยุดให้กับครอบครัวสัตว์เลี้ยงด้วยของขวัญพิเศษ - เครื่องทําความสะอาดอากาศสัตว์เลี้ยงเครื่องชําระอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยง ที่พัฒนาอย่างละเอียด ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความห่วงใยอันลึกซึ้งของซูมาชิ ต่อชีวิตที่สุขภาพดีแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพของบริษัท ต่อคนงานที่ทํางานหนัก


เมื่อสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกที่สําคัญมากขึ้นของครอบครัว การอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องระหว่างสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อมของครอบครัวและกลิ่นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบ้านสําหรับจุดหมายนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาของซูมาชิ ได้ลงทุนมาก และพัฒนาเครื่องล้างอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงอย่างสําเร็จ


เครื่องทําความสะอาดอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงใช้เทคโนโลยีทําความสะอาดอากาศที่ทันสมัย รวมไปถึงชั้นกรองประถมใยผ้าที่อุทิศไว้ ซึ่งสามารถดูดซึมอนุภาคเล็ก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผมและผิวหนังสัตว์เลี้ยง,และกําจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่สุขภาพดีและสดใส ให้กับครอบครัวสัตว์เลี้ยงการทํางานอย่างเงียบ และการออกแบบที่ประหยัดพลังงานและมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้ครอบครัวสัตว์เลี้ยงได้สัมผัสความสบายใจและความสงบสุข.


ตั้งแต่สถาปนา บริษัท ซูมาชิ เฮลท์ เทคโนโลยี จํากัด ได้มุ่งมั่นในการวิจัยและผลิตเครื่องล้างอากาศเครื่องทําความสะอาดอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงที่เปิดตัวครั้งนี้ เป็นความก้าวหน้าสําคัญสําหรับบริษัทในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง, รวมถึงการเข้าใจอย่างแม่นยํา และตอบสนองอย่างดีต่อความต้องการของตลาด


ในวันพิเศษของวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคมนี้ ซูมาชิแสดงความเคารพจากใจมันคือการทํางานหนักและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ที่ทําให้ Sumashi มีความสว่างในวันนี้พวกเขาได้นํากําลังของพวกเขาไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคม และความสุขของผู้คน ด้วยความฉลาดและเหงื่อของพวกเขา


มองไปข้างหน้าในอนาคต ซูมาชิจะยังคงยึดถือแนวคิด "สุขภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม"และนําประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สุขภาพดีและสะดวกสบายกว่าไปสู่ผู้บริโภคในขณะเดียวกัน บริษัทจะดําเนินหน้าที่สังคมอย่างมีกิจกรรม ร่วมในกิจการสวัสดิการสังคม และส่งเสริมพลังของตัวเองในการสร้างสังคมที่มีความสอดคล้อง

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม สวัสดี! เครื่องทําความสะอาดอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงปกป้องสุขภาพของครอบครัวสัตว์เลี้ยง  0